HOS Veiligheidskundigen

Hoger Veiligheidskundigen

Onze Hoger Veiligheidskundigen

De hoger veiligheidskundigen van HOS Veiligheidskundigen, ook wel bekend als hvk’ers, zijn adviseurs op het gebied van veiligheid. Zij hebben specialistische kennis om risico’s op de werkvloer en tijdens werksituaties te inventariseren, analyseren en te communiceren. Onze hoger veiligheidskundigen voorzien u van een beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid dankzij hun analyses en advisering. Zo kan het veiligheidsniveau worden geoptimaliseerd. Een hvk’er kan de complexe risico’s herkennen en analyseren voordat er een calamiteit of ander negatieve gevolg van deze risico’s heeft plaatsgevonden. 

De werkzaamheden van een hvk’er staan allen in het teken om uw werkvloer veiliger te maken. Dit doen zij door er voor te zorgen dat de Arbo geïntegreerd is op de werkprocessen, het management te adviseren en te zorgen voor een veiligheidsbeleid. Een hvk’er is ervoor opgeleid om een uitgebreide RI&E en een VGM plan op te stellen. Daarnaast is een hvk’er in staat toolboxen te organiseren en te geven, veiligheidsinstructies te geven en inspecties/audits op locatie te verrichten. Zij bieden een structuur om de veiligheid voor werknemers te borgen. 

Daarnaast kunnen wij u ook voorzien van middelbaar veiligheidskundigen

Hoger Veiligheidskundigen

Bent u op zoek naar HVK’ers die uw veiligheidsniveau kunnen verbeteren?

middelbaar en hoger Veiligheidskundigen inhuren

Wilt u meer informatie ontvangen over onze hvk'ers?

Vraag hier meer informatie aan over onze hvk’s of de werkzaamheden van onze specialisten. Daarnaast kunt u hier direct een offerte aanvragen voor een hoger of middelbaar veiligheidskundige of ga voor meer informatie naar www.hossafetygroup.com.

    Scroll naar boven